A story of a Master Woodworker :: คุณลุงช่างไม้กับฝันที่ไม่อาจรอ

หนึ่งในเรื่องราวต่างๆ ของสะใภ้ไทยที่มาใช้ชีวิตในจ.อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่แต่งงาน มาอยู่จังหวัดอิวาเตะแห่งนี้ ได้ 2 ปี คุณโนโซมิ เจ้าของเพจ เมื่อฉันมาอยู่ญี่ปุ่น – Japan simple life มีโอกาสได้รู้จักกับผู้คนหลากหลายอาชีพ ได้เรียนรู้แนวคิด และประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตของพวกเขา แบบที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเลย
?
คนแรกที่คุณโนอยากแนะนำให้เรารู้จัก คือ
คุณลุงซาซากิ คิโยชิ คุณลุงช่างไม้ที่อาศัยอยู่เมืองไมอิซะว่า จังหวัดอิวาเตะ
?
เชิญอ่านเพลินๆ
A story of a Master Woodworker :: คุณลุงช่างไม้กับฝันที่ไม่อาจรอ
https://www.marumura.com/a-story-of-a-master-woodworker/
เชิญชมชิลๆ
เรื่องราวของคุณลุงช่างไม้กับฝันที่ไม่อาจรอ | Interview EP.01
https://youtu.be/UKUcgwSaZTw
———————————————
ทำความรู้จักคุณโนโซมิเพิ่มเติมได้ที่นี่
??เมื่อฉันมาอยู่ญี่ปุ่น https://www.facebook.com/japansimplelife/
?พ่อบ้านญี่ปุ่นรีวิว https://www.facebook.com/shohei.review/
?โซระหมาเล่าเรื่อง https://www.facebook.com/sora.tales/
———————————————
ภาพประกอบ StampMePlease Studio